Pakiet Funkcje Wykonawcze do Magicznego Dywanu

 

Cena zakupu 5990 zł brutto

 

Zaproponowany tu zestaw samych pakietów, do obecnie już posiadanego Magicznego Dywanu, także w wersji 2.0, zawiera bogaty zeastw oprogramowania, które zapewni Państwu wsparcie w zajęciach z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w takich obszarach terapii, jak:

 

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną jako Integracja Funkcji Wykonawczych, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań . Program stymulowania rozwoju umiejętności wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (jako dużego bodźca motywującego) stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając kluczowe/ bazowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze. Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak:

Hamowanie – zdolność do hamowania impulsywnych reakcji, wygaszania ich oraz „segregowania” docierających informacji, dzięki czemu zachowanie człowieka staje się wybiórcze. Utrzymywanie uwagi – zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających; nierozpraszanie się.
Rozpoczynanie zadań – zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawnie i w określonym czasie. Pamięć robocza – tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania; zapamiętywanie wskazówek, etapów działań. Obejmuje również zdolność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w celu wykorzystania ich w bieżącej sytuacji zadaniowej.
Planowanie/ustalanie celów, priorytetów – wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków; zdolność do ustalenia istotnych z punktu widzenia zadania informacji, określenia, na czym należy się skupić.
Organizacja – systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas (zarządzanie czasem); organizowanie i monitorowanie działań. Elastyczność/giętkość poznawcza – umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji, elastyczna adaptacja do wymagań środowiska; umiejętność postrzegania rzeczy z nowej perspektywy.
Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych – zmiana zachowania i działania, wynikająca z naszej reakcji na innych i innych na nas; celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania odbiorcy.
Metapoznanie – zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia swoich procesów myślowych; umiejętność patrzenia na siebie z „perspektywy”.

Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych składa się z 25 ćwiczeń/zadań w formie gier o stopniowanym poziomie trudności.

Wraz z pakietem dostarczamy pomoce dydaktyczne:
5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)
4 chustki / opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym
drewniane patyki do zadania „Patyki” oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania.

Pobierz materiały dotyczące oferty:

Specyfikacja produktów Opis programów

 

1_1