Pakiet Funkcje Wykonawcze do Magicznego Dywanu

 

Cena zakupu 5990 zł brutto

 

Zaproponowany tu zestaw samych pakietów, do obecnie już posiadanego Magicznego Dywanu, także w wersji 2.0, zawiera bogaty zeastw oprogramowania, które zapewni Państwu wsparcie w zajęciach z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w takich obszarach terapii, jak:

Program Wczesne Czytanie opracowany został w oparciu o metodę Integracji Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań. Program Wczesne Czytanie opracowany został w oparciu o metodę Integracji Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań.

Program wprowadza w świat liter, sylab, wyrazów, w którym dzieci, wykorzystując naturalną ciekawość , a także funkcje wykonawcze, tj. utrzymywanie uwagi (co zawdzięczamy hamowaniu impulsywnych reakcji), pamięć roboczą, wnioskowanie, odbieranie informacji zwrotnych, rozwiązywanie problemów oraz rozpoczynanie zadań, w naturalny sposób budują strategie czytania. Proces nauki odbywa się wielokanałowo – poprzez ruch i doświadczanie z jednoczesnym wykorzystaniem zmysłów wzroku i słuchu.

Program rozwija gotowość do nauki czytania i pisania – pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, uczy logicznego myślenia, usprawnia integrację słuchowo-wzrokowo-ruchową, kształci orientację w schemacie ciała i przestrzeni, pomaga zachować kierunek czytania od strony lewej do prawej. Wczesną naukę czytania dziecko rozpoczyna od wyrazów dźwiękonaśladowczych, sylab, liter, by następnie czytać proste wyrazy. W zadaniach stosowane są zarówno litery drukowane, jak i pisane, wielkie i małe, co dodatkowo pomaga rozwijać u dziecka giętkość poznawczą.

 

Program Wczesne Czytanie zawiera pakiet 32 gier/ćwiczeń multimedialnych ułożonych etapowo (I-VIII), co umożliwia wprowadzanie nowego materiału przez kolejnych 8 miesięcy. Modyfikacja wprowadzonego materiału oraz zaplanowanego czasu jest uzależniona od indywidualnych potrzeb i możliwości grupy.

Wraz z pakietem dostarczamy pomoce dydaktyczne:
5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)
4 chustki / opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym
drewniane patyki do zadania „Patyki” oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania.

Pobierz materiały dotyczące oferty:

Specyfikacja produktów Opis programów

 

1_1