Magiczny Dywan onEVO SPE „Autyzm i Logopedia” z monitorem interaktywnym 65″ z komputerem i oprogramowaniem eyeLearn

 

Cena zakupu 40500 zł brutto

 

W tym modelu Magicznego Dywanu onEVO oprogramowanie zostało dobrane pod kątem najczęściej występujących terapii dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, czyli:

 • z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • psychoneurologicznej dla uczniów z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czy ADD (Attention Deficit Disorder),
 • z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Tak wyposażony Magiczny Dywan onEVO będzie służył uczniom na różnym etapie edukacji i rozwoju. Przyczyni się do zwiększenia kompetencji cyfrowych uczniów, uatrakcyjni proces dydaktyczny oraz umożliwi nauczycielom organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, oraz prowadzeniem terapii zgodnie z potrzebami.

  Magiczny Dywan onEVO SPE „Autyzm i Logopedia” zawiera następujące pakiety:

 • pakiet EVO (100 zasobów),
 • pakiet Funkcje Wykonawcze,
 • pakiet Wczesne Czytanie,
 • pakiet Magia Ruchu.

 

Pakiety posiadają wsparcie metodyczne, karty pracy oraz stosowny zestaw dodatkowych akcesoriów (np.: taśmy, szarfy, pałeczki, itp.)

Cena obejmuje dostawę urządzenia, montaż i szkolenie kadry. Gwarancja 3 lata na Magiczny Dywan.

Pobierz materiały dotyczące oferty:

Specyfikacja produktów Opis programów

 

 

 

1_1