Minimalna kwota zakupu dla jednostki zakwalifikowanej do Programu to 17,5 tys. zł brutto a maksymalna to 125 tyś. zł brutto.


Wkład własny organu prowadzącego 20%


Dofinansowanie z budżetu państwa 80%