Jakie środki przysługują placówkom?

W zależności od typu placówki mogą one wydać, wliczając dotację i wkład własny, łącznie:

 

  • szkoły podstawowe do 17 500 zł (tablice i monitory interaktywne, projektory, głośniki),
  • szkoły ponadpodstawowe do 17 500 zł (tablice i monitory interaktywne, projektory, głośniki, wirtualne labolatoria i materiały do nauczania kodowania),
  • szkoły do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 43 750 zł (szczegółowe informacje niżej),
  • ośrodki szkolno-wychowawcze do 125 000 zł (drukarki brajlowskie, drukarki druku wypukłego, drukarki 3D).

 

Szkoły podstawowe, które już brały udział w programie moga ponownie w nim wziąć udział tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze SPE. Szczegółowe informacje niżej.