Aktywna Tablica


W latach 2021-2024 rząd dofinansuje placówkom oświatowym zakup nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych.
Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz nowoczesnych technologii do terapii.

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić sprzęt lub pomoce dydaktyczne wspomagające tych uczniów.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany, w tym programie, jako narzędzie dydaktyczne do terapii.

    O środki na zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych mogą się starać:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym szkoły za granicą RP,
  • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi,
  • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

Czas do złożenia wniosku o dotację do organu prowadzącego:

 
 

W 2021 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 maja br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 czerwca br a przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 lipca 2021 roku.